1
Bạn cần hỗ trợ?

Hình thức thanh toán

Cập nhật: 11/01/2018
Do tính chất sản phẩm và dịch vụ cung cấp, Westerntech chỉ nhận thanh toán bằng hình thứ Tiền mặt
Thanh toán 100% trước khi giao hàng
Sau khi có thông tin xác thực đã hoàn tất thủ tục thanh toán của quý khách, chúng tôi sẽ thực hiện đơn hàng theo yêu cầu.
-  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (bảo lãnh ngân hàng) theo yêu cầu của Quý Khách

Chính sách của công ty có thể thay đổi theo yêu cầu từng thời điểm mà không cần thông báo trước.
   
 

Hotline bán hàng 24/7:
+84 967 60 85 85