1
Bạn cần hỗ trợ?

Dự án xử lý nước thải thị xã Bỉm Sơn

Cập nhật: 28/09/2016
Westerntech Việt Nam là nhà thầu cơ điện cung cấp trang thiết bị công nghệ và lắp đặt, vận hành chuyển giao hệ thống xử lý nước thải thị xã Bỉm Sơn, công suất: 3500 m3/ ngày đêm.
Hotline bán hàng 24/7:
+84 967 60 85 85