1
Bạn cần hỗ trợ?

Dự án xử lý nước thải nhà máy dệt may TAV, Thái Bình, Công suất 500 m3/ ngày

Cập nhật: 06/01/2016
Westerntech Việt Nam Thi công hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt may TAV, Thái Bình
Thời gian: 2015 - 2016
Công nghệ: Kỵ khí, lọc màng MBR
Màng MBR hãng KUBOTA, Nhật Bản.
Công suất hệ thống: 500 m3/ ngày đêm.
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: Cột A, QCVN 40:2011Hotline bán hàng 24/7:
+84 967 60 85 85